Våld

Den våldsamma epok i Sydösterbottens historia som går under benämningen knivjunkarperioden, anses börja runt år 1790 och upphöra ungefär 100 år senare. Tiden präglades av en tilltagande respektlöshet mot både andliga och världsliga myndigheter. På den svenska sidan av språkgränsen uppförde sig folk relativt väl på många orter, medan det i andra socknar var sämre ställt.

johan ingo 450Möt Johan Ingo från Miekka by i Mustasaari socken. Rötägget Ingo har av professor Heikki Ylikangas utnämnts till den förste verklige knivjunkaren och var enligt alla tillgängliga uppgifter en väldigt otrevlig man.

Läs en sida

WordPress theme: Kippis 1.15