Frieri

Konfirmationen innebar slutet på barndomen. Efter att de ”läst för prästen”, upptogs både flickorna och pojkarna i byns ungdomslag. Det innebar att de fick rätt att gå på danser och inleda frierier. Både ungdomslagen och frierisederna var skandinaviska kvarlevor från förkristen tid. När ett par började sällskapa stadigt kallades det för ett ”visst frieri”. Om förhållandet bar ända till altaret ställde man till med ett storbröllop som varade i dagarna tre. Hela byn var inbjuden och förplägnaden var vanligtvis utomordentligt riklig.
friarnaÖverdådet, som irriterade prästerna redan på 1700-talet, sponsorerades genom brännvinsförsäljning. Från grannbyarna anlände ”golvståndare” för att dansa med bruden och för att tampas. När myndigheterna till slut lyckades förbjuda de s.k. brännvinsbröllopen, flyttade man i de mera festglada svenskspråkiga socknarna orgierna till kryckdansen istället.

Läs en sida

WordPress theme: Kippis 1.15