Brännvin

Under 1700-talet försökte myndigheterna kontrollera undersåtarnas supande genom att beskatta husbehovsbränningen och med regelbundna brännings-förbud. Slutligen roffade Gustav III år 1775 åt sig hela näringen genom att införa ett statligt brännvinsmonopol. När det systemet havererade till följd av ivrig lönnbränning och massiv insmuggling av billig sprit från Livland (dagens Baltikum), släpptes husbehovsbränningen fri år 1800. Det sades att en bränn-vinsflod av bibliska proportioner sköljde över riket.dude putsad

Läs en sida

WordPress theme: Kippis 1.15