Hem

Olater titelär en illustrerad bok om det svenskspråkiga Österbotten på 1700- och 1800-talen. De erkänt konservativa österbottningarna höll längre fast vid gamla sedvänjor och traditioner än vad befolkningen på andra håll gjorde. Ingen nu levande människa har upplevt det slutna byasamhället, så som det en gång såg ut innan funderingar från den moderna världen trängde sig på och bröt ner de uråldriga institutionerna.

Boken är utgiven med stöd av Svenska Kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet, samt Olof och Siri Granholms stiftelse för den svensk-österbottniska litteraturen.

WordPress theme: Kippis 1.15